Logo SML
foto-regio-deal-landscape

Samenwerking Midden-Limburg gaat voor een Regio Deal; Transitie met ambitie


Beste SML relatie,

De zeven gemeenten van Samenwerking Midden-Limburg (SML) hebben hun voorstel in voor een Regio Deal bij het rijk ingediend. De gemeenten leggen in hun voorstel een strategische visie neer als antwoord op de uitdagingen in de regio Midden-Limburg met als titel ‘Transitie met ambitie’. Essentieel in de visie is de benadering van onderop: transities slagen alleen als daarvoor draagvlak is bij de mensen die het aangaat. Hoofdthema’s zijn: de transities in het landelijk gebied, verdroging en vernatting en economie/arbeidsmarkt/onderwijs. De Euregionale ligging van Midden-Limburg is een belangrijk aandachtspunt in de plannen. De kosten voor de uitvoering van de visie zijn berekend op 60 miljoen euro. De regio hoopt dat het rijk voor 30 miljoen euro mee gaat betalen.
Bijlagen:
De volledige tekst van het Midden-Limburgse voorstel ‘Transitie met ambitie’ voor de Regio Deal is hieronder in te zien:
Meer informatie? Neem contact op met Ton Weekers, coördinator SML
tonweekers@roermond.nl
+31(0)6 1138 8659
Logo SML
linkedin youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet