Logo SML
Portretfoto-burgemeester
Beste SML relatie,

Samenwerking Midden-Limburg versterkt en vergroot de kansen van onze regio en pakt regionale uitdagingen op. Daadkrachtig, concreet en resultaatgericht. SML krijgt meer voor elkaar dan de afzonderlijke gemeentes kunnen bereiken. We werken over gemeentegrenzen en zittingsperiodes heen. Zeven gemeentes, een sterk netwerk.

De kracht van SML is vertaald in een regionale investeringsagenda met meer dan 30 concrete projecten die we samen met partners binnen en buiten de regio aanpakken. Ook maken we ons sterk om een Regio Deal van de landelijke overheid voor Midden-Limburg binnen te halen. In deze Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers. SML maakt een goede kans om deze economische impuls voor Midden-Limburg binnen te halen.

Met deze 3- maandelijkse nieuwsbrief, onze website en social media houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en vragen we jullie om aan te haken en mee te doen. Samen zetten we Midden-Limburg stevig op de kaart.

Rianne Donders-de Leest
Voorzitter Netwerkberaad SML

Hét symposium over de toekomst van onze regio | 6 oktober 2022

Symposium_3
SML, OML en Keyport nodigen jou uit.

De sfeervolle beachclub Degreez is hét podium voor ontmoeting en overleg met drie regionale organisaties, SML, OML en Keyport, die jou meenemen in kansen, uitdagingen én successen van onze regio. Wat gaan we doen? Praten over duurzaam wonen en werken? Over het groeiend tekort aan personeel? Over promotie van onze regio? En over het vestigingsklimaat? Ongetwijfeld. Voor colleges van B & W en raadsleden, voor ondernemers en onderwijs én voor iedereen die graag een bijdrage wil leveren aan de toekomst van onze regio. Zien we je daar

Nieuws

Hoe pakken we de krapte op de woningmarkt aan?

Hoe pakken we de krapte op de woningmarkt aan?

De krapte op de woningmarkt is dagelijks voelbaar, de kranten staan er vol van. Het tekort aan betaalbare en geschikte woningen is ook in Midden-Limburg aanzienlijk. Zowel de landelijke overheid als de Provincie Limburg ontwikkelen stimuleringsmaatregelen voor een effectieve aanpak. Hierbij wordt vaak als voorwaarde een (regionale) samenwerking geëist.

Meer lezen
Aanpak SML tegen energiearmoede

Aanpak SML tegen energiearmoede

Vanaf eind van vorig jaar zijn de prijzen van elektriciteit en aardgas enorm gestegen. Veel huishoudens komen in de problemen vanwege de hoge energierekening. Niet alleen mensen met een lager inkomen hebben moeite om rond te komen. De snelste en meest efficiënte manier om de energierekening te verlagen is door energie te besparen. Hoe we dit het beste kunnen doen pakken we samen op!

Meer lezen
Wethouders Economie en Ruimte op werkbezoek in regio

Wethouders Economie en Ruimte op werkbezoek in regio

De verbindende rol van SML komt tot zijn recht met een bezoek aan interessante ontwikkelingen in de regio. Op 15 juli stapten wethouders Economie en Ruimte van de 7 aangesloten gemeentes samen in de bus. De deelnemers van deze bus-tour krijgen een beter beeld van mogelijkheden en kunnen in overleg met elkaar én met betrokken ondernemers komen tot de meest effectieve plannen.

Meer lezen
Binnenhalen Regio Deal economische boost voor Midden-Limburg

Binnenhalen Regio Deal economische boost voor Midden-Limburg

Elke gemeente kent uitdagingen op het gebied van mobiliteit, onderwijs en arbeidsmarkt, wonen, leefbaarheid en circulariteit. Energieprijzen schieten omhoog, de arbeidsmarkt staat onder druk en het tekort aan woningen is in de hele regio voelbaar. Uitdagingen die een gemeente alleen moeilijk kan oplossen.

Meer lezen
SML conferentie: samen zetten we Midden-Limburg op de kaart!

Bundeling krachten 7 gemeentes, één SML

De colleges van B&W van 7 gemeentes hebben elkaar op 14 juni ontmoet op de jaarlijkse SML conferentie. Een mooi moment voor nieuw aangestelde bestuurders voor kennismaking met elkaar en met SML. De kansen van de landelijke Regio Deal en de aanpak binnen de Investeringsagenda Midden-Limburg werden besproken.

Meer lezen
Programmacoördinator Recreatie en Toerisme Randy Habets gestart

Programmacoördinator Recreatie en Toerisme Randy Habets gestart

De 7 Midden-Limburgse gemeenten hebben besloten om een projectmanager aan te stellen om de toeristisch-recreatieve visie “Verbinden, Vertellen, Verrijken” om te zetten in actie. Al vóór het Coronatijdperk heeft de regio Midden-Limburg een visie opgesteld over de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector.

Meer lezen

Projecten

Bedrijventerreinen-verduurzamen

Bedrijventerreinen Midden-Limburg nog aantrekkelijker door verduurzaming en vergroening

De centrale ligging van onze grensregio en de goede bereikbaarheid zorgen ervoor dat veel bedrijven kiezen voor een vestiging hier. De vele bedrijven in aanbouw bevestigen dit beeld. Dat betekent meer werkgelegenheid en economische groei. Om de aantrekkingskracht voor bedrijven te behouden en versterken is SML samen met OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg) aan de slag om de terreinen te verduurzamen en te vergroenen.

Meer lezen

Agenda

06-10-2022 | Netwerkevent SML-Keyport-OML
14-11-2022 | Indiening Regio Deal
Meer informatie? Neem contact op met Ton Weekers, coördinator SML
tonweekers@roermond.nl
+31(0)6 1138 8659
Logo SML
linkedin youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet