Nieuws: Regiodeal april '24

Stappenplan voortgang Regiodeal Midden-Limburg
We zijn verheugd met de toekenning van de Regiodeal voor Midden-Limburg in februari van dit jaar. Voordat we kunnen beginnen met de uitvoering van projecten binnen de drie thema’s, moeten er nog belangrijke stappen worden gezet waar momenteel hard aan wordt gewerkt.

In nauw overleg met de overheid moet een convenant worden opgesteld waarin financiële en juridische zaken worden vastgelegd. Dit jaar wordt gebruikt om de inhoud op te zetten en af te stemmen, zodat het convenant tussen het Rijk, de Provincie Limburg en de Regio Midden-Limburg in september/oktober kan worden ondertekend. Daarnaast wordt er een solide organisatie opgebouwd om de uitvoering van de projecten te begeleiden, coördineren en monitoren. Vanaf het vierde kwartaal kunnen projecten worden ingediend bij dit Regiodeal-team. De indiening van de eerste projecten loopt parallel aan de ondertekening van het convenant. Er is geen einddatum voor het indienen van projecten; dit kan ook in de komende jaren plaatsvinden. In het eerste kwartaal van 2025 kunnen de eerste projecten van start gaan. De looptijd van deze Regiodeal is van 2025 tot en met 2028.

Bekijk hier het Regiodeal Stappenplan

We zullen tijdig communiceren over de verdere voortgang en de voorwaarden voor indiening, zodat iedereen goed op de hoogte blijft.
Bezoek Gedeputeerde Staten

Bezoek Gedeputeerde Staten

Op 27 februari bracht het volledige college van Gedeputeerde Staten een bezoek aan de Regio Midden-Limburg, waarbij de colleges van de zeven samenwerkende gemeenten aanwezig waren. Het doel van deze bijeenkomst was om het nieuwe college van Gedeputeerde Staten te laten kennismaken met de bestuurders van de regio. De ontmoeting vond plaats in de prachtige omgeving van De Grote Hegge …

Meer lezen
Bezoek van de Ministeries aan de Regio

Bezoek van de Ministeries aan de Regio

Op 8 maart brachten verschillende ministeries - BZK, OCW, VWS, LNV, SZW, JenV, LenW en EZK - een bezoek aan de regio Midden-Limburg in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de Regiodeal. De aanvraag die eind oktober 2023 werd ingediend, resulteerde in een toekenning door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar de regio zeer trots op is …

Meer lezen
Startbijeenkomst bestuurlijk overleg (Regio-Rijk)

Startbijeenkomst bestuurlijk overleg (Regio-Rijk)

Op 3 april vond de startbijeenkomst plaats, waarbij de bestuurders van het Netwerkberaad, de Provincie Limburg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties elkaar ontmoetten. Het doel van de bijeenkomst was om via een Startdocument goede afspraken te maken die gedurende het komende half jaar helpen bij het volgen van het juiste proces. …

Meer lezen

Agenda

  • 05 juni | Bijeenkomst voor alle gemeenteraden (toelichting Regiodeal)
Meer informatie? Neem contact op met:
mr. M.G. (Marcel) van Bergen
marcelvanbergen@roermond.nl
M. 06 - 21 60 39 45
Logo SML
linkedin youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet