Logo SML

Midden-Limburg gaat voor 5e tranche Regio Deal

Het Netwerkberaad SML heeft na rijp beraad besloten een nieuw voorstel te doen richting Rijk in het kader van de regeling voor Regio Deals.


De eerder ingediende propositie was door Den Haag goed ontvangen maar kreeg niet de voorkeur uit de vele ingediende verzoeken. Het Rijk heeft onze regio wel aangespoord om mee te dingen met de nieuwe aanvraagperiode.

Het Netwerkberaad SML heeft daaruit unaniem de conclusie getrokken dat wij ons opnieuw gaan melden in Den Haag. Vanuit de gezamenlijke evaluatie en de feedback is een plan opgesteld dat moet leiden tot een verbeterde en meer uitgediepte propositie.

Graag houden we u middels deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen.


Nieuws

Nieuwe voorzitter van het Netwerkberaad van Samenwerking Midden Limburg

Raymond Vlecken, voorzitter Netwerkberaad Samenwerking Midden-Limburg

Allereerst stel ik me graag aan jullie voor als nieuwe voorzitter van het Netwerkberaad van Samenwerking Midden-Limburg. Per 1 september ben ik officieel in deze functie benoemd en ik dank jullie nogmaals voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb deze functie voor de komende twee jaar aanvaard en daarna neemt Yolanda Hoogtanders, burgemeester van Roermond, deze functie over. We verdelen het voorzitterschap als teken van ons gezamenlijke commitment om de Samenwerking Midden-Limburg te versterken...

Meer lezen

De Regio Deal – Stap voor stap naar een passende aanvraag

De regio Midden-Limburg gaat voor een Regio Deal in de 5e tranche. Dit besluit hebben de bestuurders in het voorjaar van 2023 samen genomen. De vorige aanvraag werd afgewezen, maar het Rijk bood voldoende aanknopingspunten voor een nieuwe, verbeterde aanvraag en gaf ook vertrouwen dat het zeker niet kansloos is om alsnog Rijksmiddelen naar Midden-Limburg te halen. In de afgelopen maanden zijn -met ondersteuning door Adviesbureau Public Result- de volgende stappen gezet om tot een succesvol verhaal te komen...

Meer lezen
Keyport, sterke partner in aanvraag Regio Deal!

Keyport, sterke partner in aanvraag Regio Deal!

Keyport is de netwerk- en uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Cranendonck, Nederweert, Weert, Leudal, Roermond, Roerdalen en Maasgouw. Keyport is sterk verankert in Midden Limburg en kent de uitdagingen van de regio maar ook de spelers en de kansen. Doel van Keyport is een boost geven aan de economie door het verbinden en versterken van onderwijs, overheid en ondernemers...

Meer lezen
Regiodeal kan aantrekken (technisch) personeel versnellen

Regio Deal kan aantrekken (technisch) personeel versnellen

“De regio Midden-Limburg kent vele mooie maakbedrijven. Bedrijven die voor de ontwikkeling en productie afhankelijk zijn van goede vaklui. Het vinden en behouden van technisch geschoold personeel is een snelgroeiende uitdaging.” Aan het woord is ondernemer Ruud Koppens, CEO van ETF Machinefabriek in Nederweert. Ruud is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de regio onder andere in zijn rol als bestuurslid…

Meer lezen

Bustour Regio Deal succes

Woensdag 20 september was een mooie dag. In het kader van de Regio Deal 5e tranche waren vier ministeries afgereisd naar Midden-Limburg. Doel van deze bustour was de ministeries verder te laten kennismaken met onze regio en de belangrijke thema’s die er spelen...

Meer lezen

Samenwerking Rijk en regio in Regio Deals!

In de Regio Deals werken Rijk en regio samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken (brede welvaart) van inwoners en ondernemers in een regio te vergroten. Aniek van Dortmont en Jacqueline Kuppens van het ministerie van BZK geven uitleg over de Regio Deal. Het gaat pas echt goed met ons land, als het overal in Nederland goed gaat...

Meer lezen

Agenda

  • 24 oktober – Bestuurlijke goedkeuring binnen de 7 colleges
  • 24 oktober – Presentatie aanvraag (aan de pers)
  • 26 oktober – Aanbieding aanvraag aan het Ministerie van BZK in Den Haag.
  • 27 oktober – Gezamenlijke bijeenkomst Netwerkberaad en de deelnemende netwerkpartners.
  • Februari/maart '24 – Bekendmaking door het Ministerie van BZK
Meer informatie? Neem contact op met:
mr. M.G. (Marcel) van Bergen
marcelvanbergen@roermond.nl
M. 06 - 21 60 39 45
Logo SML
linkedin youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet