Logo SML

Midden-Limburg gaat voor 5e tranche Regio Deal

Het Netwerkberaad SML heeft na rijp beraad besloten een nieuwe poging te doen richting Rijk in het kader van de regeling voor Regio Deals. Voor de voorbereiding van de propositie is een organisatie ingericht die inmiddels is gestart met de voorbereidingen.

In 2022 heeft Midden-Limburg zich voor het eerst gemeld bij het rijk voor een Regio Deal. Onder leiding van oud-minister Gerd Leers werd een propositie voorbereid die aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is aangeboden. In februari 2023 ontving de regio het bericht dat de voorstellen vanuit Midden-Limburg niet gehonoreerd zijn.

De afgelopen maanden zijn proces en inhoud van de ingediende propositie uitgebreid geanalyseerd en geëvalueerd. Het Netwerkberaad SML heeft daaruit unaniem de conclusie getrokken dat de regio zich opnieuw moet melden in Den Haag. Gewapend met de conclusies van de evaluatie en de feedback uit De Haag is een plan opgesteld dat moet leiden tot een verbeterde en meer uitgediepte propositie.

Nieuws

Regionale mobiliteitsvisie opgesteld!

Regionale mobiliteitsvisie opgesteld!

Meer regie, meer impact en een meer proactieve aanpak op het gebied van regionale Mobiliteit! Dat zijn de redenen voor het opstellen van een regionale mobiliteitsvisie. Deze visie is opgezet door de 7 Midden-Limburgse gemeenten, binnen het Regionaal Mobiliteitsoverleg Midden-Limburg (RMO ML) en het werkveld Mobiliteit …

Meer lezen
Wethouder Dirk Franssen over SML en zijn werkzaamheden in de gemeente Roermond

Wethouder Dirk Franssen over SML en zijn werkzaamheden in de gemeente Roermond

Het zijn de mensen die SML maken. Daarom laten we in deze nieuwsbrief graag wethouder Dirk Franssen uit de gemeente Roermond (portefeuille economie, stedelijke ontwikkeling, financiën) aan het woord. Aan de hand van enkele vragen leren we de mens achter de wethouder beter kennen…

Meer lezen
Advies en regie op Limburgse legpuzzel beschikbare ruimte

Advies en regie op Limburgse legpuzzel beschikbare ruimte

De afstemming en inrichting van beschikbare ruimtes in Limburg is zeer complex en vergt een goede samenwerking tussen belanghebbende organisaties. Samenwerking Midden-Limburg zit met het werkveld ruimte mee aan de ontwerptafel om deze puzzel optimaal in te vullen.Op dit moment lopen er meerdere (ruimtelijke) processen in de regio. Van het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) en de regionale energiestrategieën (RES) …

Meer lezen
Energie opwekken op Rijksgrond; programma OER

Energie opwekken op Rijksgrond; programma OER

De gezamenlijke uitdaging binnen de energietransitie om meer natuurlijke energie op te wekken heeft volop de aandacht. Het werkveld energie van de Samenwerking Midden-Limburg houdt de ontwikkelingen nauw in de gaten voor de eigen regio. In het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) wordt door de Rijksoverheid verkend waar er kansen zijn voor het opwekken van energie…

Meer lezen
Woondeal Limburg

Woondeal Limburg

In Weert zetten op 9 maart jl. zowel minister Hugo de Jonge, de Provincie en gemeenten, als een aantal woningcorporaties en het Waterschap Limburg hun handtekening onder de Woondeal Limburg. In deze Woondeal met als titel “Wonen in Limburg bereikbaar voor iedereen” wordt de Limburgse huisvestigingsopgave gepresenteerd. Diverse marktpartijen verenigd in Neprom en Bouwend Nederland hebben hun steunverklaring afgegeven…

Meer lezen
Wisseling van de wacht bij coördinatie SML

Wisseling van de wacht bij coördinatie SML

In juni is afscheid genomen van de coördinator SML, Ton Weekers. In onderling overleg is besloten de samenwerking met ingang van 1 juli 2023 te beëindigen. Vanaf 11 juli gaat hij aan de slag met een nieuwe uitdaging. De werving voor zijn opvolger is in volle gang. Het resultaat daarvan kan naar verwachting op korte termijn gepresenteerd worden…

Meer lezen
Meer informatie? Neem contact op met:
Carla de Graaf
Backoffice medewerker SML
carladegraaf@roermond.nl
T. 0475 359 418
Logo SML
linkedin youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet