Nieuws: Regiodeal december '23

Video Thema: Leefbaarheid
De ingediende aanvraag voor de Regiodeal Midden-Limburg behandeld 3 thema’s; Economie, arbeidsmarkt en onderwijs, Landschap en Klimaatadaptatie en Leefbaarheid. Van elk thema’s wordt een video gemaakt waarin betrokken partijen aan het woord komen en uitleg geven over de inhoud, de urgentie en de aanpak. Op deze manier krijgen de thema’s een gezicht en wordt de inhoud vanuit diverse partijen verduidelijkt. Bekijk hier de reeds gerealiseerde video's over de thema's Economie en Leefbaarheid.
De video over het thema Landschap en Klimaatadaptatie volgt in 2024.

Themafolders Regiodeal beschikbaar

De Regiodeal Midden-Limburg behandeld 3 thema’s; Economie, arbeidsmarkt en onderwijs, Landschap en Klimaat-adaptatie en Leefbaarheid. Voor elk thema is een vouwfolder gemaakt die meer uitleg geeft over de inhoud, urgentie en aanpak binnen het thema. Deze folders worden gebruikt ter verduidelijking van elk thema. De folders zijn via de onderstaande link te bekijken/ downloaden.

Downloadpagina themafolders
Proteion ‘bouwt’ aan vitale en leefbare wijken en dorpskernen.

Proteion ‘bouwt’ aan vitale en leefbare wijken en dorpskernen.

Proteion is een grote zorgorganisatie in Noord- en Midden-Limburg en een van de partners die meegewerkt hebben aan de RegioDeal aanvraag voor Midden-Limburg. Een van de belangrijke thema’s binnen de RegioDeal is de achteruitgang van de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen en wijken in onze regio. Jolanda Wijen, formulemanager Powered by Proteion legt uit waar de uitdaging binnen dit thema ligt en hoe we deze uitdaging samen kunnen aanpakken.

Meer lezen
Samenwerking is sleutel tot versterking leefbaarheid en vitaliteit

Samenwerking is sleutel tot versterking leefbaarheid en vitaliteit

Een van de belangrijke thema’s binnen de RegioDeal is de achteruitgang van de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen en wijken in onze regio. Désirée Schmalschläger, burgemeester van de gemeente Leudal is samen met wethouder Jan Smits van de gemeente Roerdalen bestuurlijk trekker van de themalijn Leefbaarheid in de voorbereidingsfase. We stelden haar drie vragen over dit belangrijke thema...

Meer lezen

Agenda

  • 16 januari 2024 | Bijeenkomst Regiodeal Board
    Onze partners in de Regio Deal worden verder geïnformeerd over te voortgang van de aanvraag en het verdere proces.
  • 25 januari 2024 | Bijeenkomst gemeenteraden van SML (Regiodeal)
    Om de gemeenteraden geïnformeerd te houden over de Regio Deal organiseert SML een avond voor de gezamenlijke raden. Het programma volgt.
  • 27 januari 2024 | Bezoek van het college van Gedeputeerde Staten aan de regio Midden-Limburg
    Het college van GS brengt een werkbezoek aan de Regio Midden-Limburg. Enerzijds met als doel wederzijdse kennismaking en anderzijds voor het uitwisselen van plannen/wensen/ideeën die leiden tot nauwere samenwerking.
Meer informatie? Neem contact op met:
mr. M.G. (Marcel) van Bergen
marcelvanbergen@roermond.nl
M. 06 - 21 60 39 45
Logo SML
linkedin youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet