Logo SML

Juist wat indruk maakt staat onder druk in Midden-Limburg

Het moment is nu, om met elkaar de achteruitgang van de brede welvaart in Midden-Limburg te stoppen. De aangevraagde Regiodeal kan een belangrijke impuls zijn om de achteruitgang tegen te gaan. In deze nieuwsbrief informeren wij over de Regiodeal.


Midden-Limburg met haar iconische landschap vol groene en blauwe parels. Een divers en veelzijdig bedrijfsleven met een krachtige maakindustrie en bijzondere agrarische bedrijven. Volop ruimte om betaalbaar te wonen in de vele gezellige en vitale dorpskernen en historische steden. De sleutelpositie tussen het Ruhrgebied en België, tussen Brainport Eindhoven, Chemelot en Greenport Venlo. Veel aspecten waar onze regio haar kracht en identiteit aan ontleent, leveren momenteel juist extra uitdagingen op.

Om deze uitdagingen aan te gaan en onze kwaliteiten te behouden, werken de zeven Midden-Limburgse gemeenten en Provincie en Waterschap intensief samen, met elkaar en binnen talloze samenwerkingsverbanden met ondernemers, onderwijspartijen en andere partners. De Regiodeal kan deze samenwerkingen verder versterken, altijd in aanvulling op provinciale en landelijke programma’s. Daarbij richten we ons heel concreet op drie thema’: Leefbaarheid, Klimaat & landschap en Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Drie thema’s waarmee we indruk maken, drie thema’s die juist in Midden-Limburg onder druk staan.

Lees meer

Persbericht:
Aanvraag Regiodeal Midden-Limburg afgerond!

Op dinsdag 24 oktober is de laatste hand gelegd aan de aanvraag van de Regiodeal 5e tranche. Alle zeven de college’s van ons samenwerkings-verband hebben goedkeuring gegeven...

Meer lezen

Nieuwe Kansen voor Midden-Limburg: Regiodeal aanvraag ingediend en gevierd met partners

Afgelopen week hebben we onze Regiodeal aanvraag Midden-Limburg gepresenteerd, die inmiddels bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is ingediend. Het was een intensief en zeer waardevol proces. We hebben veel van elkaar geleerd en we zijn ervan overtuigd dat we onze regio goed en stevig hebben neergezet...

Meer lezen
De Regiodeal Midden-Limburg in beeld: Drie cruciale thema's onthuld en belicht

De Regiodeal Midden-Limburg in beeld: Drie cruciale thema's onthuld en belicht

De ingediende aanvraag voor de Regiodeal Midden-Limburg behandeld 3 thema’s. Om een beeld te geven van de thema’s worden enkele video’s gemaakt waarin betrokken partijen aan het woord komen en uitleg geven over de inhoud, de urgentie en de aanpak. Op deze manier krijgen de thema’s een gezicht en wordt de inhoud vanuit diverse partijen verduidelijkt. Bekijk hier de video over het thema; Economie, arbeidsmarkt en onderwijs.

Bekijk de video

Volledige aanvraag en brondocumenten

Lees hier de volledige Aanvraag Regiodeal Midden-Limburg.
(Inclusief brondocumenten).

Agenda

  • 25 januari '24 – Informatie Regiodeal aan gemeenteraden
  • februari/maart '24 – Bekendmaking door het Ministerie van BZK
Meer informatie? Neem contact op met:
mr. M.G. (Marcel) van Bergen
marcelvanbergen@roermond.nl
M. 06 - 21 60 39 45
Logo SML
linkedin youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet